Komiteler

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mustafa Levent Kalpakçı: Komite Başkanı

Serhat Sıvış: Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mustafa Levent Kalpakçı: Komite Başkanı

Serhat Sıvış: Komite Üyesi

Ahmet Tepedelen: Komite Üyesi

Denetim Komitesi

Mustafa Levent Kalpakçı: Komite Başkanı

Bilgütay Maldar: Komite Üyesi